บริการของเรา

รับแปลงานวิจัย

หากท่านกำลังมองหาผู้รับแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ หากท่านมีความกังวลหรือสำนวนภาษาที่แปลแล้วเรียบเรียงไม่ถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ไม่เป็นวิชาการ ท่านสามารถนำส่ง text หรือไฟล์ paper ที่ท่านต้องการให้ทางร้านรับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย โดยเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ราคารับแปลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการให้ทางร้านรับแปลงานวิจัยไฟล์นั้น ๆ มาให้ประเมินราคาค่าบริการเบื้องต้น เพื่อทำการตัดสินใจก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ