บริการของเรา

รับแก้ไขและตรวจ plagiarism จากโปรแกรม Trunitin

หากท่านแก้ไขเนื้อหาวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฎีนิพนธ์ กี่ครั้ง ๆ ก็ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ plagiarism เสียที อยากประหยัดเวลา และไม่เสียเวลาทำใหม่ทั้งหมด ทางร้านสามารถช่วยท่านให้ท่านผ่านเรื่องดังกล่าวได้นะครับ รับรองผลท่าน 100% การันตีรู้ผลภายใน 1 วัน
ราคารับตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม Turnitin และแก้ไขให้เล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ผ่านชัวร์ ๆ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าแก้ไขและตรวจ plagiarism จากโปรแกรม Turnitin ที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ