บริการของเรา

รับเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

หากท่านกำลังกังวลว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรดี ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยอะไรดีถึงจะผ่านง่าย ๆ หรือที่ปรึกษาวิจัยของท่านไม่ได้ให้คำแนะนำอะไร ให้ไปเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อยื่นเสนอหัวข้อที่ต้องการทำมาก่อน ทางร้านยินดีรับเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้กับท่านได้ โดยทางร้านสามารถตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้องานวิจัยที่ท่านสนใจหรือต้องการศึกษาให้กับท่านได้ ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ หากท่านพอใจกับชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัยดังกล่าว ทางร้านสามารถรับเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้กับท่านได้

ราคารับเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ขอคำปรึกษา

การเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นี้ จำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้าเท่านั้น เนื่องจากหากท่านต้องการปริมาณเนื้อหาที่เยอะกว่านี้ ทางร้านแนะนำให้ท่านจ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบเนื้อหาบทที่ 1 – 3 ไปเลย จะดีที่สุด เนื่องจากเงื่อนไขการรับผิดชอบแก้ไขจะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งราคาค่าบริการจะประหยัดมากกว่าเมื่อท่านเลือกทำเนื้อหาบทที่ 1 – 3 เพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การเขียนโครงร่างดังกล่าวข้างต้น จำกัดการแปลงานวิจัยจากต่างประเทศไม่เกิน 2 หน้า โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมลThesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ