บริการของเรา

รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

หากท่านไม่มีเวลาเขียนสรุปเนื้อหาวิจัยของท่านเพื่อจัดทำเป็นบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ท่านสามารถใช้บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่เป็นงานด่วนหรือไม่ด่วน จัดส่งงานตรงเวลา
ราคารับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 มาที่ Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth เพื่อให้ทางร้านประเมินราคาจำนวนหน้าที่ชัดเจนของบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการได้ เพื่อทราบราคาที่แน่นอน ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด