บริการของเรา

รับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสัมภาษณ์ รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์

หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็น เน้นการสร้างตามตัวแปรที่ท่านกำหนดไว้ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำไว้เป็นแนวทาง ทางเรารับทำให้กับท่านได้ และท่านมั่นใจได้เลยว่าเราส่งงานตรงเวลา เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพ เรารับได้ทั้งงานด่วน และงานไม่ด่วน

ราคารับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ขอคำปรึกษา

ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ทางร้านสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางร้านประเมินราคาก่อนเบื้องต้นได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ