รวบรวมข้อมูล สาระความรู้ไว้ที่นี่

บทความ

ภาพรวมหลักสูตร

** การรับสมัครนิสิตใหม่ (ช่วงมกราคม – เมษายนของทุกปี) ** e-book หลักสูตร ภาพรวมหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Read More »

ฉันเสียน้ำตาเพราะทำวิทยานิพนธ์ : เมื่อความยากในการศึกษาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น

ฉันเสียน้ำตาเพราะทำวิทยานิพนธ์ : เมื่อความยากในการศึกษาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นPosted On 23 May 2019 Thanyawat IppoodomADVERTISEMENT หัวข้อจะผ่านไหม?

Read More »
Blog
adisak.k

4 เทคนิคการเขียน บทสรุปโครงการ (Executive Summary) ให้โดนใจอาจารย์

1.การตั้งชื่อหัวข้อ/โครงการ ควรบอกเรื่องให้ชัดเจนตามจุดประสงค์หลักของเรื่องนั้นๆ และการใช้คําก็สามารถบอกเรื่อง หรือ ลักษณะประเภทของงานวิจัยได้ (อาจมีความสัมพันธ์กับส่วนย่อยๆที่มากกว่าหนึ่ง) ปัญหาที่ทําการวิจัย เป็นส่วนที่ต้องเขียนบรรยายถึงภาพรวมของเรื่องที่ทํา มูลเหตุ ปัญหา

Read More »
Blog
adisak.k

รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลทางสถิติที่มีผลต่อทำวิจัย

รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลทางสถิติที่มีผลต่อทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหาเพื่อทำวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จ จากประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 20 ปี

Read More »
Blog
adisak.k

บริการ รับคีย์ข้อมูล spss รับประมวลผลข้อมูลงานวิจัย ทุกสาขา

บริการ รับคีย์ข้อมูล spss รับประมวลผลข้อมูลงานวิจัย ทุกสาขาบริการ รับคีย์ข้อมูล spss รับประมวลผลข้อมูลงานวิจัย ทุกสาขา บริการ

Read More »
Blog
adisak.k

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS

Read More »
Blog
adisak.k

การเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องกับสมมติฐานต่างๆ

การเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องกับสมมติฐานต่างๆย้ำว่า! “ให้บริการช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้รับทั้งเล่มเพราะไม่มีใครรู้งานดีเท่าผู้วิจัยฉะนั้นอย่าหลงเชื่อใครมากจากประสบการณ์ลูกค้าที่เคยบอกมา”+++ในการทำวิจัยสิ่งที่เจ้าของงานจะต้องรู้คือ?1.problemstatement 2.objective 3.methodology 4.result

Read More »