เรามีทีมงานคุณภาพ

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

งานของลูกค้าจะไม่ถูกนำกลับใช้ใหม่ หรือขายต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ ทีมงาน Thesis Thailand มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย รับทำ thesis , รับทำวิทยานิพนธ์มาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ รู้วิธีการแก้ไขและปรับปรุงงานให้ออกมาดี ถูกต้องตามสูตรของสถาบันชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ “ผลงานคุณภาพ รวดเร็วทันใจ ไม่ทิ้งงาน” กรุณาสอบถามทีมงาน หรือ ขอดูผลงานทีผ่านมา เพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจ

6 Check List ที่คุณควรพิจารณาก่อนการใช้บริการรับทำวิจัยราคาถูกคุณภาพเยี่ยม

เมื่อใช้บริการค้นหา Keyword รับทำวิจัย จาก Google คุณอาจจะพบบริการรับทำวิจัย มากมายในเว็บไซต์ ที่มีการโฆษณาหลากหลายประเภททั้งการคิดราคาตามความยากง่าย คิดราคาตามความเร่งด่วน เวลาคุณเข้าไปหาข้อมูลเรื่องการ รับทำวิจัย ทำให้เจอการบริการหลากหลายราคา แต่สงสัยไหมว่าคุณภาพงานที่คุณต้องการจะตรงตามที่คุณคาดหวังไหม บางคนคิดว่าการ รับทำวิจัย ที่คุณภาพดีต้องราคาแพง แต่บางคนกลับคิดว่ารับทำวิจัยราคาถูก แต่คุณภาพเยี่ยมหาก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน แล้วงานวิจัยราคาถูกแต่คุณภาพเยี่ยม จะหาได้จากที่ไหน เรามีคำตอบ

ทำความเข้าใจเรื่องราคา

คงต้องยอมรับว่าราคาการ รับทำวิจัย จะขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความเร่งด่วน และประเภทงานวิจัย ฉะนั้นถ้าคุณต้องการ จ้างทำวิจัย ให้ได้คุณภาพตามความต้องการคุณ คุณต้องประเมินว่าจุดประสงค์ในการทำวิจัยคุณไม่สลับซับซ้อน หาข้อมูลง่าย งานวิจัยที่คุณจะจ้างคือการหาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผลแบบทั่วไป ไม่ใช่งานวิจัยเฉพาะทางที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และให้เวลาคนรับจ้างนานเกินพอ ผู้รับจ้างจะคิดราคาไม่แพงมาก ที่สำคัญคุณจะได้รับงานที่มีคุณภาพเพราะคน รับทำวิจัย มีเวลาหาข้อมูลที่ละเอียด วิเคราะห์ผลหลายครั้ง มีความแม่นยำ และส่วนใหญ่คนรับจ้างจะเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยประเภทนี้อยู่แล้ว ส่งผลให้การจ้างทำวิจัยคุณมีราคาไม่แพงมาก

ทำการเปรียบเทียบระหว่างราคาและจุดประสงค์

ในการทำวิจัยบางคนต้องตั้งจุดประสงค์หลายอย่าง เพราะต้องการครอบคลุมประเด็นที่ต้องการทราบ เมื่อจุดประสงค์หลายข้อและสลับซับซ้อน ผู้รับทำวิจัย ต้องหาข้อมูลให้ครบและครอบคลุมจุดประสงค์ที่ผู้จ้างวางไว้ รวมทั้งการวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผลให้ตรงกับจุดประสงค์อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประมวลผลโปรแกรมสำเร็จรูป ตีความว่าตัวเลขที่ออกมามีความหมายว่าอย่างไร ทำรายงานสรุปผล ฉะนั้น คุณต้องเข้าใจว่าราคาอาจต้องแพง คุณจะต้องคาดหวังราคาที่สูงกว่าบ้าง ไม่ใช่คาดหวังแต่จะเอาราคาถูกอย่างเดียว

คุณจ้างแบบเร่งด่วนไหม

ธรรมดางานวิจัยด่วนทำให้ผู้รับทำวิจัยต้องหาผู้ช่วยมาก ใช้เวลามากขึ้นและอาจต้องเคลียร์งานอื่นก่อนแล้วมารับจ้างทำวิจัยให้คุณจะส่งผลให้ใช้งบประมาณมาก ขาดโอกาสในการรับรายได้จากผู้จ้างรายอื่น ๆ ฉะนั้นผู้รับทำวิจัยจะต้องบวกราคาชดเชยในส่วนที่พวกเขาขาดรายได้ไป ราคาจึงต้องแพงตาม

ราคาสำหรับงานวิจัยเฉพาะทาง

กรณีงานวิจัยที่ผู้จ้างต้องใช้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในกลุ่มนักวิจัยมีน้อย บางครั้งต้องเชิญทีมงานมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย แล้วกลุ่มมืออาชีพส่วนใหญ่จะชอบตั้งราคาค่าทำวิจัยไว้สูง เพราะพวกเขาเชื่อว่านักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีน้อย ส่งผลให้ผู้รับจ้างทำวิจัย จะคิดราคาแพง ส่งผลให้ราคาค่าจ้างรับทำวิจัยสูงตามผิดจากกรณีที่งานวิจัยทั่วไปที่กระบวนการไม่สลับซับซ้อน ผู้รับทำวิจัยจะคิดราคาไม่แพง เพราะนักวิจัยมีมาก เมื่อมีคนทำได้มาก พวกเขาจะไม่กล้าตั้งราคาค่าทำวิจัยไว้สูง

สำรวจราคาตลาด

ในทางปฏิบัติก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการรับทำวิจัยผู้ว่าจ้างจะต้องสืบหาราคาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการค้นหา Keyword รับทำวิจัยจาก Google ก่อนแล้วเปรียบเทียบราคากับเงื่อนไขการรับงานว่าบริษัทใดรับจ้างทำวิจัยราคาถูกที่สุด ที่สำคัญคุณภาพคือสิ่งที่แต่ละคนคาดหวัง ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นก่อนที่ผู้จ้างจะตัดสินใจว่า บริษัทไหนกำหนดราคาต่ำ ผู้ว่าจ้างต้องเปรียบเทียบราคาการรับทำวิจัยบริษัทที่รับทำวิจัยประเภทและขอบเขตลักษณะงานเดียวกันว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่ และแสดงราคาไม่สูงมาก ส่งผลให้ผู้จ้างมีความรู้สึกว่าไม่แพง

ทำความเข้าใจกับความคาดหวังตนกับราคาการรับทำวิจัย

ราคาถูกคุณภาพเยี่ยมคุณต้องมีเวลาให้ผู้รับจ้างนานหน่อย ประเมินผลจากงานวิจัยอื่น ๆ ว่าจุดประสงค์ไม่สลับซับซ้อน ไม่ใช่งานวิจัยเฉพาะทางจะเปรียบเทียบราคากับบริษัทรับทำวิจัยอื่นที่รับทำงานวิจัยประเภทเดียวกับคุณ ทางเรารับรองว่าคุณจะได้งานวิจัยที่ราคาถูกและคุณภาพเยี่ยม และคุณภาพคือความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน ต้องยอมรับว่าต่างคนย่อมมีความพึงพอใจ และความคาดหวังในผลงานวิจัยต่างกัน เมื่อความคาดหวังในผลงานแล้วผลงานออกมาตรงใจคุณ ราคาไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรับทำวิจัยอื่น นั่นคือคำตอบ ราคาถูกคุณภาพเยี่ยม.